Kalender

2024

September

6.-8. September. Slettebakken Motettkor

13.-15. September Holdhus kristne forsamling

20.-22. September. Konfirmantleir. Vaksdal

November

22.-24. November Adventsleir for barn, Norges Samemisjon