Kalender

2023

September

15.-17. september. Holdhus kristne forsamling

22.-24. september. Den Norske kyrkje

Oktober

27.-29. oktober. Alver barneskule

November

24.-26. november. Adventsleirer, 4.-7. klasse. Samemisjonen.